_HDW0094.jpg

Women in the World

right Now

We willen vrouwen uitnodigen om hun plek in de wereld te nemen, ook al is het tegen de stroom in, en daarin ook openlijk te kunnen staan. We willen de autonomie van vrouwen appelleren, en tegelijkertijd ook aanmoedigen om niet alleen te staan.

Trouw zijn aan jezelf, je leiderschap opnemen en diepe vriendschap gaan hand in hand. Je gaat er niet komen met braaf te zijn.

Wees dapper! Durf, en steun mekaar om nieuwe wegen te bewandelen!

Seminar

24-25 september 2021

Justitiehuis Antwerpen: Quinten Matsijslei 55, 2018 Antwerpen

hannah-arendt.jpg

Hanna

Arendt

Wie is Hanna Arendt voor ons? Waarin raakt ze ons?

Hannah Arendt. Een vrouw van Joodse afkomst die twee keer in haar leven haar woon-, werk- en levensplek heeft moeten verlaten om elders een nieuw leven op te bouwen. Daar heb je kracht voor nodig, en optimisme, en vrienden. Deze persoonlijke ervaringen hebben er zeker toe bijgedragen dat het begrip ‘nataliteit’ in haar denken een belangrijke plaats heeft ingenomen.  Hannah Arendt gelooft dat er telkens opnieuw leven mogelijk is, zij is geïnteresseerd in elk nieuw begin, in de nieuwheid van het leven.

Een vrouwelijke denker, die niet geïnteresseerd is in theoretische modellen, maar haar denken richt op de activiteiten van mensen.  Hannah Arendt denkt na over wat wij dagelijks doen in een wereld die zich op dit moment aan ons presenteert. Zij wil deze wereld in haar actualiteit begrijpen en bestudeert hoe wij in deze wereld handelen. In het handelen maken wij onszelf als mens zichtbaar. In de interactie met anderen laten wij onszelf zien zoals wij zijn.

Trouw aan zichzelf richtte zij haar denken op verschillende thema’s: totalitaire regimes, de mens – zijn bestaan en bestemming, de banaliteit van het kwaad. Zij had het lef om de gebeurtenissen in de wereld te beschrijven zoals zij ze zag, ook wanneer vrienden en een breder publiek zich tegen haar keerden. Trouw aan haar kritische blik nam zij standpunten in, ook als dit ten koste ging van haar persoonlijke relaties en haar positie in de publieke ruimte. Daar is moed voor nodig.

Van Hannah Arendt wordt gezegd dat zij  ‘ de kunst van de vriendschap’ beheerste. In haar sociale leven hechtte ze uitermate veel belang aan vriendschappen, ook als gehuwde vrouw. De vele brieven die zij geschreven en ontvangen heeft getuigen hiervan. Ze schrijft heel veel over zin en betekenis, over persoonlijke integriteit, elementen die deel uitmaken van een hoge spiritualiteit.

Voor Hannah Arendt maken alle stemmen deel uit van het weefsel van menselijke relaties, en elke stem is daarin gelijk. Pluraliteit is voor haar zeer belangrijk: jong en oud, intergenerationaliteit, verschillende afkomsten, inclusiviteit.

In het denken van Hannah Arendt staat de amor mundi, de liefde voor de wereld, centraal. Dit in tegenstelling tot de amor fati, de filosofie van de dood, gericht op eenzaam mannelijk heldendom. We hebben allemaal iets te doen in deze wereld. Wie een mens is, wat hij als mens betekent, wordt bepaald door zijn handelen en spreken, activiteiten die tegelijk een wereld vooronderstellen én een wereld creëren. Als mensen zijn wij boorlingen (in tegenstelling tot stervelingen) die over het vermogen beschikken om telkens opnieuw te beginnen. Volgens Hannah Arendt is de mens geboren om initiatief te nemen, en daar komt het ook op aan: herbeginnen, de wereld vernieuwen.  Wij hebben iets in de wereld te brengen wat er zonder ons niet zou zijn. Vanuit deze liefde voor de wereld, benadrukt zij dat wij niet enkel te zorgen hebben voor het eigen innerlijk, maar dat wij menselijkheid oogsten in relatie met andere mensen.

 

Waarin willen we jullie uitnodigen en aanmoedigen?

Hannah Arendt heeft als vrouw die haar eigen weg is gegaan en als denker die haar eigen visie heeft ontwikkeld, velen geïnspireerd. Van de vele thema’s die zij heeft onderzocht en behandeld, lichten wij er twee uit:

Ten eerste: Als vrouw in de wereld je eigen ding doen. De kracht ontwikkelen om, zelfs als je alles hebt moeten achterlaten en iedereen hebt moeten verlaten, opnieuw te beginnen. De moed hebben om tegen de stroom in, je eigen visie te verkondigen en te vertalen in activiteiten die je neerzet in de wereld. Wij nodigen vrouwen uit om hun plek in de wereld op te nemen, hun persoonlijk leiderschap vorm te geven. Wij willen hen aanmoedigen om krachtig, moedig en onafhankelijk in de wereld te staan. Wat betekent dat in deze wereld nu? En wat is daarvoor nodig?

Ten tweede: Als vrouw de kunst van de vriendschap beoefenen met andere vrouwen. Trouw zijn aan zichzelf én trouw zijn aan de vriendschap. Wij kunnen als vrouwen elkaar ondersteunen en in vriendschap elkaar ontmoeten, deel uitmaken van de cirkel die ons verbindt. Hoe kunnen wij elkaar versterken? Wat komen we daarin tegen? Durven we ook de schaduwkant die hier deel van uitmaakt, onder ogen zien, integreren? Vriendschap tussen vrouwen gaat over leeftijdsgrenzen en culturen en generaties heen. Het is een bron van wijsheid waaraan we ons kunnen laven. Hoe kunnen we dat vorm geven?