Over Hannah Arendt

Een vrouw van Joodse afkomst die twee keer in haar leven haar woon-, werk- en levensplek heeft moeten verlaten om elders een nieuw leven op te bouwen.

Daar heb je kracht voor nodig, en optimisme, en vrienden. Deze persoonlijke ervaringen hebben er zeker toe bijgedragen dat het begrip ‘nataliteit’ in haar denken een belangrijke plaats heeft ingenomen.  Hannah Arendt gelooft dat er telkens opnieuw leven mogelijk is, zij is geïnteresseerd in elk nieuw begin, in de nieuwheid van het leven.

Een denker, die niet geïnteresseerd is in theoretische modellen, maar haar denken richt op de activiteiten van mensen.  

Hannah Arendt denkt na over wat wij dagelijks doen in een wereld die zich op dit moment aan ons presenteert. Zij wil deze wereld in haar actualiteit begrijpen en bestudeert hoe wij in deze wereld handelen. In het handelen maken wij onszelf als mens zichtbaar. In de interactie met anderen laten wij onszelf zien zoals wij zijn.

 

Zij had het lef om de gebeurtenissen in de wereld te beschrijven zoals zij ze zag, ook wanneer vrienden en een breder publiek zich tegen haar keerden.

Trouw aan zichzelf richtte zij haar denken op verschillende thema’s: totalitaire regimes, de mens – zijn bestaan en bestemming, de banaliteit van het kwaad. Zij nam standpunten in, ook als dit ten koste ging van haar persoonlijke relaties en haar positie in de publieke ruimte. Daar is moed voor nodig.

Van Hannah Arendt wordt gezegd dat zij  ‘de kunst van de vriendschap’ beheerste.

In haar sociale leven hechtte ze uitermate veel belang aan vriendschappen, ook als gehuwde vrouw. De vele brieven die zij geschreven en ontvangen heeft getuigen hiervan. Ze schrijft heel veel over zin en betekenis, over persoonlijke integriteit, elementen die deel uitmaken van een hoge spiritualiteit.

Hannah Arendt heeft als vrouw die haar eigen weg is gegaan en als denker die haar eigen visie heeft ontwikkeld, velen geïnspireerd.

hannah-arendt.jpg

"We zijn geboren om initiatief te nemen."